Co je whistleblowing?

Whistleblowing je dnes čím dál častěji se vyskytující proces, při kterém zaměstnanci organizací upozorňují na možné porušení právní a jiných předpisů v rámci činnosti organizace. Pojem whistleblowingu pochází ze Spojených států amerických, kde už v 19. století byli jako whistleblowers  označováni policisté, kteří upozorňovali kolemjdoucí na nezákonné nebezpečí pomocí píšťalky (whistle). V druhé polovině ...

Směrnice a její implementace v České republice

Evropská směrnice o whistleblowingu z 23. října 2019 (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937) je legislativním ...

14/04/2022

Co je to oznámení?

Oznámení je v zákoně definováno jako oznámení, jež je provedeno fyzickou osobou (nejčastěji zaměstnancem), a které má znaky ...

31/03/2022

Kdo je oznamovatel a jak ho chrání zákon?

Dle připravovaného zákona je oznamovatelem každá osoba, která podá oznámení, jež spadá do jeho věcné působnosti. Jaké oznámení ...

06/01/2023

Příslušná osoba aneb nevhodný název pro důležitou funkci?

Zákon o ochraně oznamovatelů definuje řadu pojmů. Jedním takovým pojmem je i příslušná osoba. Označení to není dvakrát šťastné, ...

09/03/2022

Lepší být připraven než platit vysoké pokuty

Připravovaný zákon o ochraně oznamovatelů stanovuje přísná pravidla, která mají sloužit k ochraně oznamovatelů a uvaluje ...

10/02/2022

Jak vybrat příslušnou osobu pro Vaši organizaci?

Pokud se v rámci Vaší organizace rozhodnete zřídit vnitřní oznamovací systém na ochranu oznamovatelů, pak budete muset jmenovat ...

24/01/2022