#our solution#your safety

Komplexní řešeníWhistleblowingu

Začněte používat softwarové řešení od Safe Whistlers a ochraňte svou společnost a své zaměstnance před protiprávním jednáním.

Naši partneři

Aktuality

Co je whistleblowing?

Whistleblowing je dnes čím dál častěji se vyskytující proces, při kterém zaměstnanci organizací upozorňují na možné porušení ...

21/01/2022

Směrnice a její implementace v České republice

Evropská směrnice o whistleblowingu z 23. října 2019 (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937) je legislativním ...

14/04/2022

Co je to oznámení?

Oznámení je v zákoně definováno jako oznámení, jež je provedeno fyzickou osobou (nejčastěji zaměstnancem), a které má znaky ...

31/03/2022

Naše řešení

Safe Whistlers přichází se snadným, a přesto kompletním řešením whistleblowingu. V našem oznamovacím systému můžete k Vašemu oznámení nahrát přílohy či podat oznámení ústně. V případě zájmu lze skrz oznamovací systém sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou. Díky šifrování a nejbezpečnějším serverům nehrozí prolomení anonymity oznamovatele.

Archivace a export oznámení

Oznamovací systém uchovává oznámení nejméně po dobu pěti let. Přehledná struktura a chytré vyhledávání Vám umožňuje se vracet k již vyřízeným oznámením. V případě kontroly dozorujícího orgánu lze oznámení včetně způsobu řešení snadno exportovat do samostatného dokumentu.

Snadná implementace na klíč

Oznamovací systém implementujeme do Vaší organizace do jednoho dne od zadání poptávky. Díky vzdálenému přístupu budete schopni kdykoliv podat oznámení z Vašeho telefonu, tabletu anebo počítače.

Automatické sledování lhůt

Oznamovací systém pro Vás automaticky hlídá lhůty a zasílá do emailu včasné notifikace tak, abyste nepromeškali žádnou lhůtu.

Splnění zákonné povinnosti

Nastavení compliance řešení whistleblowingu, které splňuje zákonné povinnosti a předchází rizikům sankcí za nesplnění těchto povinností.

Verze produktu

15% sleva

Basic

290 Kč

Zavedení oznamovacího systému

Neomezený počet zaměstnanců

Anonymní oznámení

Archivace oznámení

Písemné i ústní podání

Zpětná komunikace

Poučení příslušné osoby

Automatické sledování lhůt

Premium

2.500 Kč

Vše z verze Basic!

Výkon funkce příslušné osoby

Příjem a posouzení oznámení

Návrhy řešení oznámení

Měsíční reporty

Komunikace s oznamovateli

Vedení zákonné evidence

Telefonická podpora

Postup registrace a platby

Volba produktu

1

Pokud už víte, že máte zájem o řešení od Safe Whistlers, jednoduše zvolíte variantu oznamovacího systému, kterou chcete implementovat do Vaší organizace.

Registrace

2

Následně vyplníte potřebné informace o Vaší organizaci a budete přesměrováni na platební bránu. Po dokončení objednávky Vám bude na zvolený e-mail nejpozději do 24 hodin zaslán přístupový kód do uživatelského rozhraní Vaší organizace. V případě, že chcete provést platbu převodem a nikoliv přes platební bránu, pak můžete tuto možnost vybrat v registračním formuláři.

Přístupové údaje

3

Současně Vám nejpozději do 24 hodin od registrace zřídíme profil příslušné osoby v uživatelském rozhraní a sdělíme příslušné osobě přístupové údaje do sekce pro zobrazení oznámení. V tuto chvíli již můžete oznamovací systém plně využívat a přesvědčit se o tom, že je tím správným řešením pro Vaši organizaci.

Spuštění

4

Po vyplnění údajů v registračním formuláři získáte oznamovací systém Safe Whistlers na 14 dní zdarma. Kdykoliv během této doby nám můžete oznámit, že v užívání oznamovacího systému nechcete pokračovat. V takovém případě Vám nebude účtována žádná platba. V opačném případě Vám bude platba zaúčtována po 14 dnech.

FAQ

Oznámení může podat fyzická osoba, která se dozví, v souvislosti se svojí prací nebo jinou obdobnou činností, o možném porušení právních předpisů např. ze strany svých kolegů. Oznamovatelem je nejčastěji zaměstnanec. Kromě zaměstnanců může oznámení podat například brigádník, dodavatel, osoba spolupracující jako OSVČ a/nebo uchazeč o pracovní pozici.

Vnitřní oznamovací systém je softwarový nástroj, umožňující podat oznámení anonymně bez rizika odvetného opatření. Pro splnění zákonných povinností je nezbytné, aby byl kompletně oddělen od běžných komunikační kanálů organizace (e-mail, telefonní linky).

Veřejný zadavatel podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek, s výjimkou obce s méně než 5 000 obyvateli; to neplatí, jde-li o obec s rozšířenou působností. Do této rozvětvené skupiny spadají zejména obce nad 5 000 obyvatel, ale také státní příspěvkové organizace nebo Česká národní banka. Zaměstnavatel, který v uplynulém kalendářním čtvrtletí zaměstnával v průměru nejméně 25 zaměstnanců. Zaměstnavatel, který vykonává činnosti v oblasti finančních produktů, finančních trhů, finančních služeb a daní.

Základní právní úprava vychází ze Směrnice EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Směrnice o whistleblowingu). Směrnice o whistleblowingu ukládá České republice povinnost přijmout vnitrostátní úpravu. V současné době je návrh zákona o ochraně oznamovatelů projednáván Poslaneckou sněmovnou ČR.

Pro veřejnoprávní subjekty povinnosti platí od 17. 12. 2021. Pro soukromé subjekty dle návrhu zákona o ochraně oznamovatelů by měly povinnosti platit od 31. března 2022. Soukromoprávní subjekty mají k 17. 12. 2021 práva vyplývající ze Směrnice o whistleblowingu.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů stanovuje vysoké sankce za nezavedení vnitřního oznamovacího systému a také za jednání směřující proti oznamovateli. Tyto sankce mohou dosahovat až milionů korun.

Příslušnou osobou může být výhradně fyzická osoba, která je plně svéprávná, zletilá a bezúhonná. Funkci příslušné osoby může vykonávat zaměstnanec společnosti, ale také externista. Při výběru příslušné osoby je důležité myslet na její nestrannost a morální vlastnosti. Proto pro Vás činnost příslušné osoby rádi zajistíme odborníky Safe Whistlers.

Ano, organizace má povinnost jmenovat příslušnou osobu. V případě, že tak neučiní, nelze považovat povinnost zavést vnitřní oznamovací systém za splněnou.

U organizací, které nejsou zaměstnavateli, vykonává kontrolu Ministerstvo spravedlnosti. V případě ostatních subjektů vykonávají kontrolu oblastní inspektoráty práce.

Odvetné opatření je podle návrhu zákona na ochranu oznamovatelů takové opatření, které poškozuje oznamovatele, a to v souvislosti s podáním oznámení. Typickým příkladem může být snížení platového ohodnocení oznamovatele po podání oznámení.

Kontaktujte nás

Safe Whistlers s.r.o.

Pod dvorem 160/5, 162 00 Praha 6

IČO 140 05 140

+420 604 986 128

info@safe-whistlers.cz